stiho-bum:
  -
  -
  -


:
  -
  - top
  -
  - .

:
  -
  -
  -


:

:


Rambler's Top100>
, , . , ,


:
- how u fell in luv (po moim zargonam) [ ]
- c [ ]
- c [ ]
- c [ ]
- C [ ]
- [ ]
- MNEMOZIALNY [ ]
- ' [ ]
- a oni cto sdelat uspeli (oni pervye)? [ ]
- i tac u nego mozet vyyti? [ ]
- ' [ ]
- c [ ]
- dumattebe scherbacov do contsert'a [ ]
- actounegovza [ ]
- pocemu serbacovu nuzen byl TVOROG v pesne "raytsentr" [ ]
- C [ ]
- c [ ]
- [ ]
- ! [ ]
- [ ]
- eh [ ]
- on stal narusat zacony (ehto cac on ot coconov ponimal tvou temu) [ ]
- DA, MUDAC (DA DAMU EMU TAC) svinca dala samye lucsie (MUZU) sovety cac ty r [ ]
- bogdanov horosiy? p [ ]
- po [ ]
- [ ]
- samye bla [ ]
- o ney c [ ]
- a ne tasu po ulitsy tires, ironic hard objects a znacit nasilie na 18 photographi'i INVESTOR moe [ ]
- ehto skorseze delaet v gr [ ]
- c [ ]
- i [ ]
- gotova dla strip-teas'a a tut i deti est (spasibo dicie stihi cricevscoco) ehto byla mest za per [ ]
- B [ ]
- H [ ]
- [ ..]
- [ ]
- ( ) []
- i pesna o tom cac vse tvoi otno [ ]
- A [ ]
- ' [ ]
- ot cego vse pesni stonut [ ]
- plenila obez''ana (cac po canatu hodit) v samom craynem slucae [ ]
- i [ ]
- sovpady s [ ]
- a [ ]
- ALWAYSGETR [ ]
- ob odnom ogne agnesci 19 (aemuphrazaconamo [ ]
- nacinaem [ ]
- Needed 29 in 9 Harlem in lieu 9 of 11 WILLIAM 8 Clinton 24 C [ ]
- inotherwords 79 blamableisviscousblood 18 [ ]
- ok 19 t [ ]
- BEZ 5 9 5 14 VOLI 5 9 5 [ ]
- apocemuonasamaasumassedsaaavsemumodelp [ ]
- cacieunego(povelleru)byligrecescieambitsii 19 (ve (atolcunovaza [ ]
- uhodittolcoothudoznicov 9 ietobylodlaneerazoblacenie("tocinacogotoostryenozic")uni [ ]
- p [ ]
- o [ ]
- i 5 etohorosiyvcusposto [ ]
- RAZNYETRAVYANEOTRAVY (1 - st DONKEY explained [ ]
- W [ ]
- bedenbleden [ ]
- onemorering 5 lida 9 (?...) 5 i 5 cryonedowncosnopomesannyet [ ]
- zutco 5 nenavidit(leonid) 5 (...?) 5 "p [ ]
- nepredscazyvaaid [ ]
- zama [ ]
- ca [ ]
- W [ ]
- amozesiotsust [ ]
- poce [ ]
- PRIVATE QUESTION HOW TO HANG ON ALLA 5 (saving private rya [ ]
- prislagippocampuspocazatI simply wasn't dressed (ITTURNSOUTIDIDimpress)i deprived you [ ]
- F [ ]
- otparfumaizobrazivsesvoid [ ]
- atypomnis [ ]
- vracivneslisvoyvcla [ ]
- ctoscazalcto [ ]
- beztemnyhi(ziznbeztemnyhvolos)prezritelnyhugroz [ ]
- havin [ ]
- C [ ]
- a [ ]
- ITRUDOSPOSOBNYYCTOVYHOTITE 5 (?...) izcrupnyhpobedc [ ]
- serbacovopozdavsiynaconcertpostmanringstwice (!) vnesnieposcatuosta [ ]
- dacromveldavnosetimspravilsaoni [ ]
- ieseonrassmatrivaetmenapolnymimpotentom'nuznostrelatsrazuiv [ ]
- szaconam [ ]
- p [ ]
- a [ ]
- THE SALVATIONAL POWER OF BEING B [ ]
- n [ ]
- 'auta [ ]
- galina [ ]
- interpretatsiiobrisalnyy voprosvse mozn [ ]
- ETO TY vseh VYGOVOROV (smeznyyOBRAZ l . C. 5 ) VYGDOROVA zdorova natrapesamoleta (anecac'natrape [ ]
- rest? (NAVSAKIYslucaypo NEINTERPRETATSII [ ]
- ETO 'BUDRYS I EGO SYNOV'A' (ajai...acacze icry) (?... [ ]
- iainta phantasy (?...)nowhereumeancacoyyatamstalker(?...)n [ ]
- TO return VLADIMIR(virulentPROOFS) (inter.OF"my 5 SISTER 5 " 3 ) [ ]
- do [ ]
- k [ ]

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ >] [ >>]

: